เอ็มโอยูโครงการส่งเสริมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ฯ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA , นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการส่งเสริมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์”เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถการจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์สู่ระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.