23 องค์กรเอกชนไทย เดินหน้าเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ลงนามความร่วมมือ CECI: Action for Sustainable Future พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน

ภาคเอกชน 23 องค์กร ลงนามความร่วมมือ CECI: Action for Sustainable Future เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม หนุน 5 ภาคส่วนในอุตสาหกรรมช่วยกันขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง Supply Chain ดันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน ​23 องค์กรเอกชนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท ทรัสตี้

Read more

รฟท. เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟ เชื่อมโยงทุกการเดินทางเซฟเวลา เซฟพลังงาน เซฟค่าใช้จ่าย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 125 เดินหน้าพัฒนาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง เร่งผลักดันให้ “การขนส่งทางราง” เป็นระบบหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ เพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งที่มีความทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบันการรถไฟฯ มีโครงข่ายทางรถไฟ ประมาณ 4,346 กิโลเมตร รวมถึง “โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง” และก่อสร้าง “โครงการรถไฟทางคู่” เพิ่มเติมพร้อมใช้งานแล้ว โดยมีการเพิ่มศักยภาพด้วยการปรับปรุงรางขยายทางให้เป็นทางคู่ เพื่อให้ทำความเร็วได้มากขึ้น ลดเวลาเดินทาง

Read more

ธ.ก.ส. ชวนชม “INNOVATION นวัตกรรม นำเกษตร” แบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จ ต่อยอด Smart Farmer รุ่นใหม่

รายการ INNOVATION นวัตกรรม นำเกษตร เปิดพื้นที่แห่งความฝันและพื้นที่แบ่งปันความสำเร็จ สานฝันต่อยอด Smart Farmer รุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่มาเล่าความสำเร็จและแนวคิดวิธีการทำเกษตรอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ “เป๊ก”เปรมณัช สุวรรณานนท์ รับหน้าที่พิธีกร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน อาทิ “สมเกียรติ กิมาวหา” รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , “ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์” ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2565 (NAC2022) แบบออนไลน์

(28 มีนาคม 2565) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2565 (NSTDA Annual Conference:

Read more

สสส. ผนึก 4 ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ปลุกพลังบวกเยาวชน เห็นคุณค่าความสุข-มีเป้าหมาย พร้อมเปิดตัวโปรแกรม สร้างสุขภาวะ “Life Director”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ พม. ธนาคารจิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ 5 องค์กร ปั้นสร้าง โครงการ “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” มีเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการกว่า 200

Read more

เครือข่ายเอกชน 23 องค์กร ชวนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน CECI: Action for Sustainable Future หนุนการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พลิกโฉมสู่สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ Circular Economy in Construction Industry (CECI) นำโดย 23 พันธมิตรองค์กรเอกชน นำทัพลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมในงาน CECI : Action for Sustainable Future อันประกอบไปด้วย 5 ภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการ /

Read more

วช. หนุน คณะแพทย์จุฬา วิจัย ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ เรื่อง : ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย: การค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมและการรักษาโรคใหลตาย ให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ กุลวี เนตรมณี และคณะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ เป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษาหาสาเหตุทางพันธุกรรมและการรักษาโรคใหลตายภัยเงียบที่ทำให้คนนอนหลับเสียชีวิต

Read more

วช. หนุน สจล. ใช้ปัญญาประดิษฐ์รักษามะเร็งปากมดลูก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการวิจัยโครงการกล้องสเตริโอกราฟฟิกเอนโดสโคปแบบสามมิติพร้อมระบบจำแนกภาพอัตโนมัติสำหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทางการแพทย์รักษาโรคในสตรี ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

บีโอไอประกาศความสำเร็จมหกรรม “BCG Startup Investment Day” เตรียมมาตรการสนับสนุน เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย

บีโอไอ เผยผลความสำเร็จ การจัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ครั้งแรกในประเทศไทย มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ สนใจลงทุนสตาร์ทอัพไทย โดยบีโอไอและหน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลังสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ณ ศูนย์

Read more

เอไอเอ ประเทศไทย ปักธงสู่การเป็น Digital Insurer แห่งแรกในประเทศ พร้อมดึงกลยุทธ์ ABCDE เสริมนวัตกรรมแกร่ง เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

กรุงเทพฯ, 24 มีนาคม 2565 – เอไอเอ ประเทศไทย ปักธงเดินหน้าคงความเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย(1) ชูกลยุทธ์ ABCDE ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่โลกใหม่ มุ่งเตรียมพร้อมเป็น Digital Insurer แห่งแรกของประเทศ พร้อมประกาศผลประกอบการอันแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทเอไอเอและความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทย ปี 2564 ที่คว้าส่วนแบ่งการตลาดยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) และประกันสุขภาพสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขึ้นแท่นผู้นำบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยที่พร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives ภายในงานแถลงข่าวออนไลน์ “Ask Kris?” ปีที่ 2 ในธีม “Your New

Read more