“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” จัดงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024 ร่วมจับมือพันธมิตรสำคัญ ผลักดันผู้ประกอบการไทยฟื้นสู่เวทีโลก พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงาน ด้วยเงินอุดหนุนสูงสุด 80% ต่อราย

   “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” จับมือพันธมิตร กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้ากลุ่มอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และสมาคมช่างทองไทย ร่วมกันจัดงาน “Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024” (JGAB 2024) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่กว่า 22,000 ตร.ม. โดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก คาดปีนี้จะมีผู้ซื้อคุณภาพทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ร่วมผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มอัญมณีเครื่องประดับไทยฟื้นกลับสู่เวทีโลก ด้วยการสนับสนุนจากในมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน” โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้การดำเนินงานของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อออกงานแสดงสินค้า JGAB 2024 ด้วยเงินอุดหนุน 80% หรือสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อราย

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ
ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ด้วยเครือข่ายผู้ซื้อที่มีคุณภาพจากทั่วโลกของ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เราเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อันดับ 1 ของโลก โดยมีงานทั่วโลกกว่า 30 งาน และเป็นผู้จัดงาน Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW) ส่งผลให้การจัดงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok ครั้งแรกในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและผลักดันให้ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าใกล้ความเป็นศูนย์กลางตลาดอัญมณีโลกอย่างเป็นรูปธรรม” โดยในปีนี้ “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ได้ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้ากลุ่มอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรีและสมาคมช่างทองไทย จัดงาน “Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024” (JGAB 2024) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกทั้งกลุ่มผู้ซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต รวมถึงนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีงานสัมมนาจากผู้ค้าอัญมณีทั่วโลกอีกด้วย

การจัดงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok นอกจากจะเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้เข้าชมงาน และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทย (Made in Thailand) ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดยการจัดงานครั้งนี้คาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 600 คูหา จาก 15 ประเทศ โดยมีผู้ประกอบการผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำ อาทิ จีน ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ สิงคโปร์ ตุรกี และคาดการณ์ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 ราย จากกลุ่มประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย และอีกกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

ภายในงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024 ประกอบไปด้วยโซนที่น่าสนใจ อาทิ Fine Jewellery (เครื่องประดับอัญมณี) Gold Jewellery (ทองและเครื่องประดับทอง) Silver Jewellery (เงินและเครื่องประดับเงิน) Platinum (แพลทินัม) Gemstone (พลอยและเครื่องประดับพลอย) Loose Diamonds (เพชรและเครื่องประดับเพชร) Pearls (ไข่มุกและเครื่องประดับมุก) Equipment & Tools (อุปกรณ์และเครื่องมือ) และกลุ่ม Manufacturing & Packaging (ผู้ผลิตและบรรจุภัณฑ์) โดยจะมีผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศมากกว่า 30%

นายสรรชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 13,664.59 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.22 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 8,101.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2566 มีมูลค่า 958.24 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงถึงร้อยละ 10.27 เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2565 และหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 708.44 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 (ข้อมูลอ้างอิง: https://infocenter.git.or.th/th/article/article-20240108) การมีส่วนร่วมในงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024 (JGAB 2024) เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ต้องการเติบโตและขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากล ขอเชิญผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงาน JGAB 2024 เลือกทำเลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ จองบูธได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/46J3xIO หรือโทร 063-796-5464 คุณฐิติมา

หรือดูรายละเอียดและติดข่าวสารเพิ่มเติม ได้ทาง

• Website: https://jewellerygemaseanbkk.com

• Facebook: https://www.facebook.com/JGABThailand

• IG: https://www.instagram.com/jewelleryandgemaseanbangkok/

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jewellery-and-gem-asean-bkk/

• Line: https://lin.ee/cp9sd85

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *