บี.กริม จับมือวงออร์เคสตราระดับโลก “Seoul Philharmonic Orchestra” จากเกาหลีใต้เดินหน้ายกระดับทักษะด้านดนตรีของไทยสู่เวิลด์คลาส ฉลองครบรอบ 145 ปีการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีในไทย

ในโอกาสครบรอบ 145 ปีในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีในประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรมที่ บี.กริม ให้ความสำคัญคือ การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายยกระดับวงดนตรีคลาสสิคของไทยสู่ระดับเวิล์ดคลาส ซึ่งเป็นสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ที่ บี.กริม ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือการผนึกความร่วมมือกับ วงออร์เคสตราระดับโลก Seoul Philharmonic Orchestra (SPO) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นวงดุริยางค์โซลฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตราที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2491 โดย บี.กริม ได้เข้าไปเป็นสนับสนุนหลักของงานแสดงดนตรีรายการ “Seoul Philharmonic Orchestra Park Concert 2023” ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทางวง SPO เป็นผู้จัด เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2566 หลังจากนั้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 บี.กริม ได้มีการเชิญวง SPO เข้ามาจัดการแสดงพิเศษ บรรเลงเพลงเพื่อมอบเป็นของขวัญ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ “145 ปี บี.กริม”

โดยไฮไลท์ของการจัดแสดง ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีอันยิ่งใหญ่ คือ การที่วง SPO ได้พาสมาชิกนักดนตรีคลาสิกที่มีชื่อเสียง อาทิ David Yi, Sungyong Ueom, Yeonkyung Joo, Minjung Kim, Mikyung Kim, Yongkwa Kim, Jooeun Lee,Joseph Yosub Lim, Yejin Kim, Eunmu Cha, และ Seungho Chang ร่วมกับเด็ก ๆ ออทิสติกที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรี อาทิ Junhyung Park, Hyeongjun Park, Yunjeong Choi, Jongwon Ryu, Jeonghyeon Lee, Rinkyung Hong มาร่วมบรรเลงเพลงเป็นของขวัญให้แก่ บี.กริม ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กรีม ให้ความสำคัญในเรื่องศิลปะ ดนตรี และกีฬา ด้วยความมุ่งในการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมน้อยใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยในด้านดนตรี บี.กริม เป็นผู้สนับสนุนหลักของวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra) มานานมากกว่าสองศวรรษ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้รับฟังรับชมการแสดงของศิลปิน ผู้อำนวยเพลงระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของวง RBSO เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีระดับเวิลด์คลาส และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

นอกจากความสัมพันธ์ และการเป็นพันธมิตรทางด้านดนตรีที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ในด้านธุรกิจ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” ได้มีการลงทุนในประเทศเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นในอนาคต

โดยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2566 B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าถือหุ้นใน Saemangeum Sebit Power Co., Ltd. เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 98.99 เมกะวัตต์ ในเกาหลีใต้ และก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปลายปี 2565 B.Grimm Power Korea Limited ยังได้เข้าทำสัญญาเพื่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า Wind Power Plants รวมกำลังการผลิต 1,030.6 เมกะวัตต์ ในเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนในเกาหลีใต้ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอนาคต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *