วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เปิดม่านเฉลิมฉลอง สมโภชพระอารามหลวงครบรอบ 338 ปีสุดยิ่งใหญ่

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เฉลิมฉลองสมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ 338 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ชมความงามวัดคู่วัง – ประวัติศาสตร์ล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงแสงสี ดนตรีวัฒนธรรมไทย ตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พระธรรมวชิรมุนี , พระราชวชิราธิบดี และพระเมธีวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม , นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , นางฐนิวรรณ กุลมงคล กรรมการอำนวยการงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ร่วมแถลงข่าวงานเฉลิมฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ครบรอบ 338 ปี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอความงดงามของวัดคู่วัง – ประวัติศาสตร์ล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงแสงสี ดนตรีวัฒนธรรมไทย ตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคต้นรัตนโกสินทร์ นิทรรศการ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และการเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

การจัดงานนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ใน ปี พ.ศ. 2567 และเพื่อรำลึกถึงบูรพพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และเหล่าบูรพาจารย์ ที่ได้สร้างและทำนุบำรุงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาถึงปัจจุบัน
ร่วมสมโภชพระอาราม 338 ปีสุดยิ่งใหญ่
งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 07.00 – 22.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยมีกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ทำวัตรเย็น คอร์สปฏิบัติธรรม รวมถึงการจัดเสวนาเรื่องงานของพระธรรมทูต นิทรรศการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะมีกิจกรรมเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปีเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายด้วยกัน
การจัดการแสดงประดับไฟ ILLUMINATE LIGHTING SHOW โดยการใช้แสง สี ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงาน ใน Concept “การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM”

การแสดงดนตรี ILLUMINATE WITH THAI JAZZ CONCERT ได้แก่ วง THE SOUND OF SIAM , อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ฉายา “จอมยุทธขลุ่ย” , คุณปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก ( ปุ้ย The Voice Thailand ) ผู้ขับร้องเพลงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ , วง BRASS BAND & PERCUSSION โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข , วง FEROCI PHILHARMONIC LIGHT ORCHESTRA โดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ หัวหน้ากลุ่มโอโบแห่งวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ , ขุนอิน เดี่ยวระนาด (จากภาพยนต์ไทย โหมโรง) , วงกอไผ่ วงดนตรี แนวร่วมสมัย และวงเสียงไทยคอรัส วงประสานเสียงที่มีเอกลักษณ์ไทย
การแสดงวัฒนธรรม โขนเด็ก โดยครูชูชีพ ขุนอาจ, ไหว้ครูมวยไทย, การแสดงดนตรีไทย โดย ดิน ดนตรีไทย, ลิเกคณะคุณนายบานเย็น และโนราห์เยาวชน
ชมเสน่ห์ตลาดวันวาน ย่านวังหน้า
ในส่วนของตลาดวัฒนธรรม ย่านวังหน้า ร.ศ.241 มีการนำเสนอ

  • คิดถึงวันวาน ย่านวังหน้า : ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณ ของอร่อยประจำย่าน อุดหนุนงานหัตถศิลป์ เครื่องหอม เครื่องประดับ งานปั้น งานจักสาน และสินค้าเด่น
  • เสน่ห์ย่านท่าพระจันทร์ : พบแพทย์แผนไทย นวดบำบัด ตำรับยาโบราณ พยากรณ์ดวงชะตา เลือกซื้อของเก่าของสะสม
  • Workshop & DIY : จัดดอกไม้ถวายพระ จัดพานพุ่ม จัดโต๊ะหมู่บูชา ร้อยมาลัย
  • สอยกัลปพฤกษ์ : อธิษฐานจิตรับรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์
  • ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน : ย้อนไปวันวาน เรื่องเล่าย่านวังหน้า ภาพเก่าเล่าเรื่อง
  • เสริมศิริมงคล : จำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยทาน ถวายพระ ของฝาก สำหรับญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เคารพรัก เลือกของขวัญปีใหม่
  • กิจกรรมเสบียงบุญ : ถวายสังฆทานพระสงฆ์, บริจาคร่วมบุญบูรณปฎิสังขรณ์วัด 339 บาท รับพระสมเด็จอรหัง เป็นที่ระลึกเพื่อการบูชา

ตารางกิจกรรมงานโดยละเอียดได้ที่.. เฟซบุ๊ก : งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ https://www.facebook.com/watmahathatu338/
จึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน และเข้าร่วมกิจกรรม เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปีเจริญสมาธิรวมใจไทยพร้อมกันทั่วโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ในปี พ.ศ.2567 ซึ่งจะมีการแจกเทียน LED ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เชิญร่วมเสบียงบุญเกื้อหนุนพระศาสนา

พร้อมขอเชิญร่วมสั่งสมเสบียงบุญ เกื้อหนุนพระศาสนา ร่วมเฉลิมฉลองสมโภช 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงแห่งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้งามสง่าสืบไป ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ บัญชี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมโภชพระอาราม เลขที่บัญชี 905-0-22750-4 บริจาคทรัพย์ 339 บาท รับพระสมเด็จอรหัง 1 องค์ เป็นที่ระลึกเพื่อการบูชา (ไปรษณีย์ไทยจัดส่งถึงบ้าน) สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 063-213-5083, 063-213-3960 และส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่จัดส่งพระได้ที่ : Line ID : @watmahathatu338

เปิดม่านงานสมโภชครบเครื่อง

อนึ่งภายในงานแถลงข่าว มีการเปิดม่านงานสมโภช เริ่มด้วยการสักการะอนุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท โอสถสถาน หมอยาท่าพระจันทร์ พบแพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพ รับคำแนะนำปรึกษา บำบัดรักษาเบื้องต้น เรือนกระยาหาร เครื่องว่างและเครื่องดื่มแบบไทย เครื่องว่างไทย : จีบนก ช่อม่วง กระทงทอง น้ำสมุนไพร : ผักบุ้งกานพลู เก๊กฮวย และเบญจเกสรา เรือนแกะสลักและงานประดิษฐ์ แกะสลักผัก ผลไม้ บุหงารำไป แป้งพวง สานปลาตะเพียนและของเล่นเด็กไทย การแสดงโขนเด็ก “ ชุดนารายณ์ทรงสุบรรณ ” จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ครูชูชีพ ขุนอาจ)
จากนั้นเชิญสื่อมวลชนชมวัดและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 3 จุด 1. พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในพระเจดีย์ทองบนพระมณฑป 2. พระศรีสรรเพชญ และพระอรหันต์ทั้ง 8 ทิศ ในพระอุโบสถ 3 . หลวงพ่อหินและแผ่นศิลาจารึก ในวิหารหลวง ชมการแสดงโขนเด็ก “ ชุดยกรบ ” จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ( ครูชูชีพ ขุนอาจ ) พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ ศาลารับรองข้างลานโพธิ์ลังกา ข้าวยำ มัสมั่นไก่ สลัดแขก หมี่คลุก กระเพาะปลา ซุ้มเครื่องดื่มไทย ( Bangkok Mocktails ) เครื่องดื่มไทยไร้แอลกอฮอร์ สูตรยอดนิยม เช่น ม้ากระทืบโรง, กำลังช้างสาร, เฒ่ากระโดดกำแพง, ฤาษีลืมไพร, สาวสะดุ้ง, เสือ 11 ตัว ก่อนปิดท้ายร่วมบุญห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ 205 ปี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *