สสว. จัดงาน “SME Privilege Market” ชวน ชม ชิม ช้อป สินค้ามากกว่า 100 บูธ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อ SME หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

    กรุงเทพฯ, 28 ส.ค. 66 : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “SME Privilege Market” ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้า พร้อมแนะนำและเผยแพร่สิทธิประโยชน์สำหรับ SME โดยในงานได้เชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศนำสินค้ามาจำหน่าย มากถึง 100 บูธ พร้อมสีสันความบันเทิง หวังเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นหนุนเศรษฐกิจไทย ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยงานจัดถึงวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 08:30 – 16:00 น. โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นางลักขณา ตั้งจิตนบ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สำสำนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้บริหาร และคณะทำงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปร่วมชมงานอย่างคึกคัก

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ โดยสสว.ได้จับมือกับหน่วยงานอัน ภาครัฐ 6 หน่วยงาน มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ การจัดงานได้ร่วมกับภาคเอกชน ที่จะมอบสิทธิประโยชน์จากองค์กรเอกชน 14 องค์กร ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย จึงจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 100 บูธ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย มาสร้างสีสันความบันเทิง ให้ผู้มาชมงานได้ชิมและช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน รวมไปถึงกิจกรรมแนะนำและเผยแพร่สิทธิประโยชน์สำหรับ SME ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าบริการ ค่าเช่า อบรม และการระงับข้อพิพากต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหรือบทบาทหลักด้านการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้ ถืออีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาด ในครั้งนี้ สสว.ได้นำเสนอผ่านน้องมะเฟือง ที่พร้อมจะพาผู้ชมงาน ช้อปปิ้ง สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจไปกับสินค้าจากผู้ประกอบการ SME และนำเที่ยวชมงาน ให้ทุกคนได้พบกับสินค้าหลากหลาย อาทิ อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก เครื่องประดับ เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกวัน ในช่วง 10:00 น.,13:00 น.,14:00 น. และ 15:00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมชมงาน “SME Privilege Market” สามารถแวะไปชม ชิม ช้อป ได้ ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยงานจะจัดไปจนถึง วันที่ 1 ก.ย. 66 เวลา 08:30-16:00 น.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *