วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ เวียนเทียนและถวายผ้าห่มพระบรมบรรพต งานวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีเวียนเทียนและถวายผ้าห่มพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ณ วัดสระเกศ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีเวียนเทียน และถวายผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ จำนวน 30 แห่ง กิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคลภายในวัดฯ ประกอบด้วย พระบรมสารีริกธาตุ (พระบรมบรรพต) พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี (พระอุโบสถ) พระอัฐารส (พระวิหาร) พระพุทธรูปแห่งบามิยัน (พิพิธภัณฑ์บามิยัน) พระพุทธมงคลบรมบรรพต (หลวงพ่อดวงดี) พระพุทธมงคลสุวรรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) หลวงพ่อโต ท้าวเวสสุวรรณ และหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่พุทธศาสนิกชนนิยมกราบไหว้สักการะและขอพร

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบโพธิ์มหามงคลจากสถานที่ตรัสรู้ คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบโพธิ์มหามงคลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีพิธี ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ บริเวณสัตตมหาสถาน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยปลูกต้นซึกหรือมะรุมป่า จำนวน 3 ต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา มุ่งหวังว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ จะนำไปสู่ การละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *