กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการ ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 5 – 7 กันยายน นี้ ณ ศูนย์ราชการ อาคารบี

กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงานวันพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ภายในงานตลอด 3 วัน มีการปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในช่วงระหว่าง 60 ปีที่ผ่านมา โดยวันที่ 5 กันยายน 2565 รับฟังปาฐกถาพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงมหาดไทยสู่ Change For Good โดยนายสุททธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ,การเสวนาหัวข้อช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจ (Moment of Prides) โดยสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ สุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายบุญศรี จันทร์ชัย สุดยอดผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภาคกลาง วันที่ 6 กันยายน 2565 ปาฐกถาพิเศษ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชนที่ทรงคุณค่า เหลียวหลัง แลหน้า งาน พช. โดย ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,ปาฐกถาพิเศษ การพัฒนาชุมชนในมุมมองของอดีตผู้บริหาร ภาคีการพัฒนาและเครือข่าย โดยนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และการเสวนาพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาชุมชนในมุมมองของภาคีการพัฒนาและเครือข่าย โดยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร รองเลาธิการมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง และดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด วันที่ 7 กันยายน 2565 เสวนาพิเศษหัวข้อกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น รวมจำนวน 622 รางวัล ,การแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ,กิจกรรมแบ่งปันความรู้ การแข่งขัน Mind Mapping Contest และพลาดไม่ได้ กับการเลือกชิม ช้อป สินค้า OTOP 4 ภาค และ OTOP ชวนชิมกว่า 200 ร้านค้า วันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.