วช. ซ้อมใหญ่โชว์บินโดรนแปรอักษร เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.10 พร้อมเชิญชวนประชาชนชื่นชมในวันพรุ่งนี้

วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เตรียมบินโดรนแปรอักษร 200 ลำ เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และสื่อมวลชน เยี่ยมชมการทำกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การพัฒนาระบบและมาตรฐานในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนแปรอักษร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับประเทศไทย” การบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบ่มเพาะเยาวชนในการเป็นนักประดิษฐ์ โดยให้ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบ่มเพาะการใช้โดรน สำหรับการพัฒนาโดรนแปรอักษรนั้น วช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการสนับสนุนเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทำให้เยาวชนมีความรู้มากขึ้น รวมถึงความสามารถในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมโดรน มีความเข้าใจในเรื่องโดรน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการที่สำคัญของประเทศ นั่นคือ โดรนแปรอักษรในช่วงพระราชพิธี ซึ่งสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วช. เป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวม ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นความภาคภูมิใจในเยาวชนไทยในโอกาสที่ได้สร้างการเรียนรู้ผ่านการใช้โดรนแปรอักษรในครั้งนี้

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล
นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า “การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำเด็กและเยาวชนจากภาคกลางที่ผ่านการอบรมใน โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” มามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการบิน (flight plan) และควบคุมการบิน ซึ่งใช้โดรนจำนวน 200 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า โดยจะแปรอักษรประกอบบทเพลง เป็นรูปภาพต่าง ๆ จำนวน 11 ภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้เวลาในการแสดง 9 นาทีโดยประมาณ รายละเอียดการแสดงโดรนแปรอักษรชุด“เทิดไท้องค์ราชัน” ดังนี้ 1. รูปโลกทรงกลม 2. รูปแผนที่ประเทศไทย 3. ตราพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. 4. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี 6. เจ้าฟ้านักบิน 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปั่นจักรยาน 8. เครื่องบิน F5E 9. อักษร “70 พรรษา” 10. อักษร“ทรงพระเจริญ” และ 11. พลุไฟเฉลิมฉลอง

สำหรับการจัดแสดงโดรนแปรอักษร จะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้เข้าจัดเตรียมพื้นที่และซักซ้อมความพร้อม รวมถึงเทคโนโลยีที่จะขึ้นบินแสดงโชว์ โดยจะใช้โดรนจำนวน 200 ลำในการแปรเป็นภาพสามมิติ ที่บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 19.30 น. ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูในพื้นที่ได้ หรือ แหงนมองท้องฟ้าในรัศมี 4 กิโลเมตรได้ อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.