ประกาศผลและมอบรางวัล แชมป์ภาคกลาง 22 จังหวัด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ร่วมกันประกาศผล แชมป์ภาคกลาง ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ ภายใต้แนวคิด“แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก” จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลแชมป์ภาคกลาง  22 จังหวัด  เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2565

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ได้กล่าวชื่นชม การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ในเฟสแรกภาคกลางว่า ที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ ฯ นี้ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ ฯ เป็นจำนวนที่น่าพอใจ และมีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และในส่วนของ วช. เองก็พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการ ฯ นี้ดำเนินต่อไปในภาคที่เหลือทั่วประเทศ พร้อมกับยังกับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยอีกด้วย  และขอแสดงความยินดีกับแชมป์ในภาคกลางนี้ทุกทีม และทุกทีมจะได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอีกด้วย และหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ในภาคอื่น ๆ จะเข้าร่วมในโครงการ ฯ นี้ต่อไปในเร็ว ๆ นี้   

อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์  ประธานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ แก่นไทย  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก กล่าวขอบคุณและชื่นชม น้อง ๆ ในระดับมัธยม และอุดมศึกษาทุกทีม ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการคิดผลงานและช่วยกันผลิตภาพยนตร์สั้นออกมาเป็นอย่างมาก ถือเป็นโครงการนำร่องที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง และขอแสดงความยินดีก้บน้อง ๆ ทุกทีมทีได้รับโล่และรางวัลในการประกวดครั้งนี้   ส่วนน้อง ๆ ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการ ฯ ทุกคน ทุกทีม รวมถึง สถาบันที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวด จะได้รับประกาศนียบัตรที่มีส่วนร่วมในโครงการประกวดในครั้งนี้ 

และเมื่อวันที่  30 เมษายน ที่ผ่านมา โครงการประกวดภาคพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย  เชื่อมโลก”  นำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติในเป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบโล่รางวัล ประกาศนีบัตร และรางวัลทางออนไลน์ ในแต่ละประเภท ให้กับ น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา โดยมีตัวแทนผู้กำกับมืออาชีพ คุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว และ คุณคมกฤษ  ตรีวิมล  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย  โดยที่ชนะในการประกวดชิงแชมป์ภาคกลางในครั้งนี้ โดยผลการตัดสั้นรางวัลในเฟสแรก ภาคกลาง 22 จังหวัด มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ภาคกลาง

1. รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “Action เล่นไปใครจะดู” โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ได้รับโล่และเงินรางวัล  30,000บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่เรื่อง“Teenager’s Gambit : เก็บให้ได้ถ้านายแน่จริง”   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับโล่และเงินรางวัล  20,000  บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เรื่อง “ Better than หยุดพัก รัก(ไทย)พวน”  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ได้รับโล่และเงินรางวัล  10,000   บาท

4. รางวัลชมเชย   ได้แก่เรื่อง “เด็กชายขนมจาก The unheard story : Lost Boy” โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้รับโล่และเงินรางวัล    5,000  บาท  

ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ภาคกลาง

1. รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “เพลงรักปริศนา Mystery Song” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล  40,000  บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่เรื่อง “เส้นทาง  Route”                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับโล่และเงินรางวัล  30,000  บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เรื่อง “กาลครั้งหนึ่งใน…ลัดมะยม”  มหาวิทยาลัยสยาม  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000  บาท

4. รางวัลชมเชย   ได้แก่เรื่อง “ We Love สัมปันนี”   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับโล่และเงินรางวัล   10,000  บาท  

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตภาคเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันตกและภาคใต้ เตรียมรอรับข่าวดีในการเปิดตัวโครงการ ฯ เฟสใหม่ทั่วประเทศ เร็ว ๆ นี้  สอบถามข้อมูลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้ทางไลน์ @historyshortfilm หรือทางอีเมล์ : thaihistoryshortfilm@gmail.com  

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *