สทน. จับมือ สพฐ. หนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม. สพฐ. ๑  อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีการลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงเรียน  โดยมีตัวแทนจากสองหน่วยงาน คือ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และ  

Read more