ททท. ขอเชิญร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโสธร      วรารามวรวิหาร และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา         นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.

Read more