HSBC ส่งมอบน้ำใจในวิกฤติโควิด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น หรือ HSBC Thailand ร่วมพลังจับมือกับกลุ่มอาสาสมัครเป็นพลังในการต่อสู้กับวิกฤติ COVID-19 โดยได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.3 ล้านบาท เป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สิ่งของจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์, เตียงผู้ป่วย ICU, เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นจำนวน 6 แห่ง นอกจากนี้ HSBC Thailand ยังได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID- 19 ในชุมชนแออัดคลองเตย, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบ่งกระจายให้กับ รพ. วชิรพยาบาล จำนวน 2.3 ล้านบาท, มูลนิธิพุทธรักษา จำนวน 1 ล้านบาท, มูลนิธิสันติสุข และโครงการ Food for Fighters เป็นจำนวนแห่งละ 5 แสนบาท โดยมี CEO ของ HSBC Thailand นายเคลวิน แทน, คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมรับมอบผ่านทางการประชุมออนไลน์

ในส่วนของโครงการ Food For Fighters ที่ได้รับการสนับสนุนโดย UNDP ก่อตั้งโดยนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ได้นำทีมอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมรับมอบเงินสนับสนุน โดยจะนำเงินที่ได้ไปจัดหาอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์, ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ผู้ที่สนใจสนับสนุนแคมเปญและกิจกรรมของ FFF สามารถเยี่ยมชมได้ที่ Facebook เพจ Food For Fighters โดยผู้สนับสนุนสามารถบริจาคเงินผ่านมูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 109-249780-3 (แจ้ง Line @silvervoyage หากต้องการลดหย่อนภาษี) หรือ ส่งกล่องอาหารหรือสิ่งของจำเป็นที่สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ในกรณีที่ท่านสามารถจัดเตรียมอาหารกล่องแต่ต้องการวัตถุดิบหลัก ทางทีมงานมีวัตถุดิบเพื่อช่วยเหลือท่าน อาสาสมัครนั้นเป็นที่ต้องการ รวมทั้ง อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการขนส่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 089-144-6388 (K. Jan) และ 093-924-4692 (K. First) ขอขอบคุณค่ะ.

HSBC sends kindness and generosity during the COVID crisis

On Friday, July 16, 2021

The Hongkong and Shanghai Banking Corporate Limited or HSBC Thailand collaborated with a group of the volunteer as a force to fight the COVID-19 crisis by donating 4.3 million baht as a fund to purchase materials and essential items that are necessary for the current situation such as medical equipment, ICU bed, ventilator, and N95 mask to the hospitals in Bangkok and over six provinces. Under the concept of supporting fighters and encouraging patients and front-line workers, this generous contribution was divided into four different hospitals and organizations including Vajira Hospital in the amount of 2.3 million baht, Buddharaksa Foundation in the total of 1 million baht, and Santisuk Foundation 500,000 baht. Food For Fighters project, in particular, received 500,000 baht to make 500 survival bags and distributed to overcrowded Khlong Toei communities such as Locks 1-2-3 and 70 Rai. The funds
were given by the CEO of HSBC Thailand, Kelvin Tan, accompanied by his management team and partners via zoom conference.
In regards to Food For Fighters (FFF), a UNDP supported non-profit organization founded by Ms. Panchana Vatanasathien, had led a team of volunteers to HSBC virtual grants conference while promising that the proceeds will be used to provide meals and equipment to the healthcare workers, patients, and those affected by the COVID-19 pandemic. Those who are interested in supporting FFF campaigns and activities can visit their Facebook page, Food For Fighters. The supporters can either donate money through Kuwanan Foundation, Siam Commercial Bank (SCB) 109-249780-3 (notify Line @silvervoyage if tax-deduction is needed) or drop off meal boxes or essential goods at Chulalongkorn University Alumni Association. FFF operates every day from 9 am to 5 pm. In case you are able to provide meal boxes, but would require the main ingredients. Their team has main ingredients offered by producers and farmers to assist you. Any volunteers with manpower, equipment, facilities, or transportation services are also needed. For more information please contact us through our Facebook page or phone number, 089-144-6388 (K. Jan) and 093-924-4692 (K. First). Thank you.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.