วช. จัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย

วช. จัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4 โดยมีผลงานที่ส่งประกวดร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวนกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.