นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ จังหวัดอุบลราชธานี

นางณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ขอขอบคุณคุณพีระศักดิ์ ทองทั่ว ประธานชมรมธุรกิจการถ่ายภาพอุบลราชธานีและคณะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *