สถาบันบำราศนราดูร รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ รักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและการรักษาผู้ป่วยเพื่อลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนจึงถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คุณสุภาภรณ์  แซ่จาง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัดและคณะ ในฐานะเป็นผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของประเทศไทย ได้บริจาคยาน้ำฮั่วเซียงฯ ซึ่งเป็นยาที่ถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศ จำนวน 1200 กล่องให้กับสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยนายแพทย์ ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นตัวแทนในการรับมอบ  

บำราศนราดูร โรงพยาบาลรักษาโรคโควิด-19 รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ ยาป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว จำนวน 1200 กล่องเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19 และแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง

และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้บริจาคยาน้ำสมุนไพรจีนฮั่วเซียง ฯ อีก 1200 กล่องให้กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โดยพลตำรวจตรี เอกภพประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นตัวแทนในการรับมอบ

และเมื่อบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้บริจาคอีก 1200 กล่องให้กับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยพลตำรวจตรี ปฎิพัทธ์  สุวรรณ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นตัวแทนในการรับมอบบริจาคเพื่อใช้ในการป้องการโรคโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกองกำกับการแพทย์จีนและยาสมุนไพรจีนแห่งชาติของประเทศจีน ได้ประกาศกรอบแนวทางการรักษาโรคโควิด-19โดยกำหนดให้ยาน้ำฮั่วเซียงฯ เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสังเกตทางการแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ  ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีการแสดงอาการสามารถได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ช่อง CCTV ทุกช่องของรัฐบาลจีนได้รายงานข่าว หลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ได้เดินทางไปตรวจงานเกี่ยวกับกลุ่มยาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อต้านไวรัสโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา ซึ่งยาน้ำฮั่วเซียงฯ ก็เป็นหนึ่งในตัวยาที่ถูกคัดเลือก

ยาน้ำฮั่วเซียงฯ เป็นตำรับยาที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 1200 ปี จากประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนที่ได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นมานับร้อยครั้ง  สูตรยาฮั่วเซียงเป็นสูตรที่ได้รับการคัดเลือกนำมารักษาผู้ป่วยบ่อยที่สุด

จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่า ยาน้ำสมุนไพรจีนฮั่วเซียงมีหลักการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเซลล์ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแบบกว้าง เสริมเกราะป้องกันให้กับทางเดินอาหาร ลดการหดเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ ระงับอาการคลื่นไส้ อาเจียน ระงับอาการปวด รักษาอาการแพ้ทางผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งป้องกันและรักษา จึงเหมาะสำหรับมีไว้เป็นยาประจำบ้าน อุ่นใจ มั่นใจ ทุกที่ทุกเวลา

ส่วนยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 อีกตัวหนึ่งชื่อ เหลียนฮัวชิงเวินแคปซูล เป็นยาพัฒนามาจากสูตรยาโบราณ ซึ่งก็ได้ถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศ จากการศึกษาล่าสุดพบว่า ยาเหลียนฮัวชิงเวินแคปซูล สามารถยับยั้งการ Copy ของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวยาสำคัญที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้รักษาผู้ป่วยโรค SARS เมื่อปี 2003 และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1เมื่อปี 2009 สามารถยับยั้งไวรัสแบบกว้าง ลดอาการอักเสบทั่วร่างกาย ลดไข้ แก้หวัด แก้อาการไอ ไม่มีเรี่ยวแรงในผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  และรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้ว และที่สำคัญคือ ลดโอกาสของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงที่จะพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคโควิด-19ให้กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และอาวุธสำคัญของการแพทยจีนที่ช่วยให้ประเทศจีนสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการนำเข้ามาในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของประเทศไทย ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทที่มีต่อสังคมไทยในขณะที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤตจากโควิด-19 สำหรับเหลียนฮัวชิงเวินแคปซูล ยารักษาโรคโควิด-19  ที่นำเข้ามา ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยโดยการบริจาคเข้าโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

จุดเปลี่ยนประเทศไทยจากโรคโควิด-19 ครั้งนี้ต้องชัยโย น่าทึ่ง มาถึงเมืองไทยแล้ว ยาป้องกันและยารักษาโรคโควิด-19 ที่ถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศ รายการ THANTALK เจาะลึกความสำเร็จ ยุทธศาสตร์และอาวุธสำคัญที่รัฐบาลจีนเอาชนะโรคโควิด-19

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อหรือปรึกษาได้กับแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
02-7514399  Line @enwei

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.