ตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลี “ประเพณีรับบัว” ครั้งที่ 84

จังหวัดสมุทรปราการ โดยอำเภอบางพลี เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กำหนดจัดงานตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลี “ประเพณีรับบัว ครั้งที่ 84 ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2562 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน และหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 และการจัดงานปีนี้เป็น ปีที่ 84 แล้ว ประเพณีรับบัวเปรียบเสมือนสายใยแห่งความกลมเกลียว อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมือนเพื่อน เสมือนญาติระหว่างชาวไทย ชาวลาว ชาวรามัญ ที่พำนักอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้บุญบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตแห่งวัดบางพลีใหญ่ใน ตามตำนานเล่าว่ามีพระพุทธรูป 3 องค์ ลอยลงมาจากทางเหนือตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์

ได้แสดงอภินิหารลอยตามลำน้ำ องค์หนึ่งลอยไปแม่น้ำท่าจีนประดิษฐานอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม คือ หลวงพ่อบ้านแหลม อีกองค์หนึ่งก็ลอยไปแม่น้ำบางปะกง  ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ หลวงพ่อโสธร และอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโตก็ได้ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาและเข้ามาในคลองสำโรง ประชาชนที่พบเห็นต่างก็โจษจันกันไปทั่ว พร้อมกับได้ร่วมกันพยายามอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่ไม่สำเร็จ จนผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า คงเป็นเพราะบุญญาภินิหารของท่าน จึงควรจะเสี่ยงทายต่อแพผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยไปตามลำคลองสำโรง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นที่ใดก็ขอให้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาหยุด ณ ที่นั้น ครั้นเมื่อแพลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ใน แพที่ผูกชะลอองค์ท่านมาก็เกิดหยุดนิ่ง จึงได้พร้อมใจกันอาราธนาอัญเชิญองค์ท่านขึ้นจากน้ำ ประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ในเรื่อยมา สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการแสดงต่างๆ อาทิ การแสดงคีตะลีลา รำวงย้อนยุคชุมชนบางปลา เป็นต้น  ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. แห่หลวงพ่อโตทางบกจากศาลเจ้าพ่อบางพลี ไปถนนบางนา – ตราด ตลาดกิ่งแก้วถึงบางบ่อ กลับแวะที่มาร์เก็ตวิลเลจ ตลาดปากน้ำ และอิมพีเรียลสำโรง 09.30 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงและประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดกลองยาว การประกวดสาวน้อยร้อยชั่ง การแสดงหุ่นคน เป็นต้น ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรทางเรือ เวลา  08.00 น. พิธีแห่หลวงพ่อโตทางน้ำจากวัดบางพลีใหญ่ใน – วัดบางพลีใหญ่กลาง – ย้อนไปถึงตลาดจระเข้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงและประกวดต่างๆ อาทิ การแข่งขันเรือมาด การแข่งขัดมัดข้าวต้มมัด การประกวดหนุ่มสาวรับบัว เป็นต้น ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น . ชมขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำพร้อมพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว และการประกวดเรือประเภทต่างๆ

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนแห่เรือทางบก ทางน้ำ ร่วมงานบุญที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งเดียว     ในโลก ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอบางพลี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2337 3489  หรือ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4009

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *