คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562

เปิดตัวธุรกิจใหม่ของ Kincentric บริษัทที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำ และการสรรหาผู้บริหาร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรที่มีความสามารถ คินเซนทริคร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Kincentric เกิดจากธุรกิจวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การประเมินและพัฒนาภาวะผู้นำ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ เป็นธุรกิจตัวใหม่ของ Spencer Stuart บริษัทที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำและการสรรหาผู้บริหาร ซึ่งเทคโอเวอร์มาจากบริษัท Aon ในการทำธุรกรรมที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และยังคงเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Aon

Kincentric เป็นชื่อใหม่แต่มีประวัติความเป็นมายาวนานในการช่วยลูกค้าพลิกโฉมธุรกิจ และเร่งผลักดันความสำเร็จผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก พร้อมความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเทคโนโลยีสุดล้ำ เข้ามาช่วยทุกองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมการเจริญเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ของ Kincentric กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของผู้นำทุกองค์กรในปจจุบันคือการทำ  Digital Transformation  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริหารให้ลูกค้า มีการนำ Technology ใหม่ มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น AI, Robot, digital platform เพราะคนคือศูนย์กลางของ Transformation ที่ Kincentric Thailand เรามุ่งมั่นในการที่จะช่วยผู้นำทุกคนในเรื่อง People Transformation ทีมงานที่ปรึกษานำวิธีการใหม่ที่รวมเร็วและมีประสิทธิภาพ มาช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถมีโครงสร้างและวัฒนธรรมที่เอื้อกับการทำงานในโลกดิจิตอล พัฒนาหัวหน้า และพนักงานให้มีทักษาที่สำคัญและปรับตัวกับรูปแบบการทำงานในโลกดิจิตอล รวมถึงพนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีพร้อมทุ่มเทสร้างผลงานให้องค์กรอย่างยั่งยืน”

ด้วยประสบการอันลึกซึ้งของ Kincentric จะช่วยเติมเต็มบริการให้คำปรึกษาด้านภาวะผู้นำของ Spencer Stuart ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินและพัฒนาผู้บริหาร การสืบทอดตำแหน่ง CEO ประสิทธิภาพของทีมงานการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร แลชะการบริหารคนหลังควบรวมกิจกรรม ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำในประไทยและต่างประเทศมากกว่า 250 องค์กร ต่างไว้วางใจให้ Kincentric ช่วยดูแลและตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพขององค์กรในหลากหลายส่วน

คุณนภัส  ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการของ Kincentric Thailand กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทาง Kincentric ให้ความสำคัญหรือ Key Focus นั่นคือ Transformation หลายๆ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงการตอบโจทย์ลูกค้าให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีต่อองค์กร รวมไปถึงการเติบโตที่ยั่งยืน  ซึ่งความต้องการของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกันออกไป ความยากมีมากขึ้น ทาง  Kincentric จึงตอบโจทย์ลูกค้าได้ ซึ่งความหมายของ Kincentric นั้นประกอบด้วยคำว่า kin  หมายถึง คน และ centric นั่นหมายถึงศูนย์กลาง ฉะนั้น Kincentric จึงมีความเชื่อว่า “คน” เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนธุรกิจ ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีเทคโนโลยีพร้อมขนาดไหน แต่ถ้าขาดคนที่มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตก็เป็นไปได้ยาก ทาง Kincentric จึงเข้ามาช่วยพนักงานขององค์กร สร้างทุกๆ ประสบการณ์ รวมถึงความสามารถของพนักงานให้ไปจุดสูงสุดที่เขาทำได้ ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถที่มีส่วนร่วมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ทางเราได้เริ่มทำมากันมาตั้งแต่ปี 2001 และตั้งแต่มี 2005 ทาง คินเซนทริค จับมือร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อในการจัดรางวัลมีความเข้มข้นและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละปีทางเราจะลงไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหาร รวมถึงพนักงานขององค์กรนั้นๆ และเชิญคณะกรรมการมาพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดโดยที่กรรมการแต่ละท่านจะไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นข้อมูลของบริษัทใด ในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมโครงการเกือบร้อยองค์กร รางวัลมีทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งจะประกาศผลรางวัลฯ วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *